Neurorehabilitácia v ADELI Medical Centre - jedinečná kombinácia terapií

„Medicína kozmonautov sa stretáva s medicínou potápačov“

Adeli Medical Center ponúka novú a vysokoúčinnú terapiu indikovanú pri poškodeniach centrálneho nervového systému - hyperbarická oxygenoterapia predstavuje v kombinácii s úspešnou neurorehabilitáciou jedinečný koncept svojho druhu v Európe.

Pacienti s detskou mozgovou obrnou, kraniocerebrálnym poranením, alebo po mozgovej príhode môžu popri osvedčenom koncepte kozmického tréningu siahnuť po hyperbarickej oxygenácii.

Univ. Prof.Dr. Franz Gerstenbrand z Karl-Landsteiner Inštitútu, špecialista v oblasti kozmickej medicíny, spolu s ostatnými výskumníkmi z Adeli vytvoril novú koncepciu terapie: .,,

Koncepcia pochádza z USA, kde sa kombinácia propriocepcie s hyperbarickou oxygenáciou už osvedčila a kde boli publikované štúdie, na ktorých som sa spolupodieľal. Práve v neurorehabilitácii môžeme u pacientov na základe inovatívnej kombinácie terapií očakávať zlepšenia. Adeli Centrum je priekopníkom v jedinečnej kombinácii uvedených metód v rehabilitácii pacientov s poškodením centrálneho nervového systému v Európe.''

,,Spiace neuróny" sa aktivujú

Pri hyperbarickej oxygenácii (HBO terapii) prijíma telo pod pretlakom kyslík. V hyperbarickej komore ''sa telo dýchaním prebúdza.'' Tzv. spiace neuróny v centrálnom nervovom systéme sa aktivujú. To stupňuje kapacitu mozgu učiť sa a pohybový systém sa stáva „učenlivejším“ a znesie vyššiu záťaž. Následným tréningom sa nové informácie v mozgu lepšie ''ukotvia''. Takto sa centrálny nervový systém učí správnym pohybovým stereotypom. Hyperbarická komora v Adeli môže denne prijať do 40 osôb. Na rozsiahly program terapií, počas ktorého sa denne trénuje pohybový systém, dohliadajú medzinárodní špecialisti - neurológovia.

ADELI kozmická medicína

Podstatou liečby v ADELI Medical Centre sú terapie, ktoré vychádzajú z kozmickej medicíny. K tomu patrí antigravitačný tréning s kozmickým oblekom, ktorý stimuluje centrálny nervový systém pacienta. Kozmonauti nosia túto umelo vytvorenú svalovú kostru pod oblečením - skafandrom, aby ich pohybový systém bol namáhaný aj v stave beztiaže vesmírnej stanice. Okrem toho je do rehabilitačného programu včlenená vibračná terapia, ktorá bola pôvodne vyvinutá za účelom tréningu kostí a svalov kozmonautov vo vesmíre.

Pri 95% pacientov s poškodením centrálneho nervového systému sú týmto liečebným procesom dosiahnuté zlepšenia pri poruchách pohybového aparátu z dôvodu spastického ochrnutia dieťaťa, kraniocerebrálneho poranenia alebo mozgovej porážky.

Ako funguje ADELI?

,,Syndróm kozmonautov", ktorý zodpovedá známemu Bed-Rest syndrómu vedie k poruchám motoriky, úbytku svalstva a kostí, ako aj ďalším neurologickým defektom. Pri kozmonautoch sa toto deje ako dôsledok beztiaže a nedostatku pohybu. Pri vozíčkaroch sa tento fenomén vyskytuje, pretože ich pohybový aparát je minimálne používaný.

Tu dosahuje ADELI kozmický tréning aktivovanie takzvaného funkčného antigravitačného systému, ktorý u zdravého človeka pri pôsobení normálnej zemskej príťažlivosti reguluje priebeh jeho pohybov. Pacienti sa učia sami sedieť, stáť a pohybovať sa bez cudzej pomoci.
Intenzívny program terapií je vyhotovený individuálne pre každého pacienta a obsahuje tiež manuálnu terapiu, sírovo-bahenný zábal, reflexnú terapiu, ako aj terapeutickú masáž celého tela. Akupunktúrou, kryokontrastnou terapiou sú svaly pacienta uvoľnené predtým, ako začne tréning.
O každého pacienta sa denne počas jeho viachodinovej terapie starajú viacerí špecialisti - fyzioterapeuti alebo logopédi. Tým sa komplexne aktivuje poškodený centrálny nervový systém, čo značne podporuje liečebný proces.

V súčasnosti je v ADELI Medical Centre mesačne ošetrených 80 pacientov.

Viac informácii nájdete na: www.adelicenter.com

POMOHLI NÁM :

 
 
 
 

 

 
 

domisek.cz


Vsevjednom.cz